Individuel Terapi

Individuel terapi


Der kan være mange grunde til at du vælger at opsøge hjælp hos en psykoterapeut.


Måske du er nysgerrig på at finde ud af mere omkring dig selv, søger mere klarhed, tilfredshed, mere nærvær i livet eller ønsker at arbejde med kontakten til dine personlige ressourcer.


Måske oplever du frustration over, at tingene ikke rigtig lykkes for dig, at noget spænder ben for at nå derhen hvor du i virkeligheden ønsker at være.


Måske synes du, at du er udfordret i din rolle som forældre, kærste eller kollega.


En terapeutisk samtale kan hjælpe dig med at få overblik over noge tanke- og handlemønstre, der ikke stemmer overens med den måde du ønsker at leve dit liv.


Andre problemstillinger jeg møder er bl.a. problemer med selvværd og selvtillid, depression, som viser sig ved manglende glæde, nedtrykthed og tristhed, eller sorg i forbindelse med dødsfald eller andre former for tab.


Mange oplever også stress, som kan være jobrelateret, men også være udløst af andre former for overbelastning.


Vigtigst for mig er, at fokus er på det, der er vigtigst for dig og det du har brug for. Sammen undesøger vi, hvad der kunne være brugbart og meningfyldt for dig. Et forløb er derfor variabelt og efter eget ønske.